تمەنی ئێرانی و لیرەی تورکی زیاتر دابەزین

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 151,800 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 160,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 183.000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1850 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,965,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

دۆلار لە بەرزیدا جێگیرە، تمەنیش بەرزبووەوە

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 151,100 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 158,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 182,750 دینارەنرخی 100 دۆلار 1830 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,950,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

نەوت دابەزی، زێڕیش بەرزبووەوە

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 149,350 هەزار دینارە نرخی 100 یۆرۆ 158,000 هەزار دینارە نرخی 100 پاوەن 188,500 هەزار دینارە نرخی 100 لیرەی تورکی بەرامبەر بە 8000 دینارە نرخی 100ھەزار تمەنی ئێرانی

دۆلار 150 هەزاری تێپەڕاند

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 150,250 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 156,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 182,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,630,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

دۆلار بە شێوەیەكی بەرچاو بەرزبووەوە

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 150,100 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 156,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 182,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,625,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

زێڕ دابەزی

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 149,600 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 156,500 دینارەنرخی 100 پاوەن 181,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,630,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

دۆلار و زێڕ بەرزبوونەوە

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 149,550 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 156,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 180,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,610,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

بەهای دۆلار و زێڕ بەرزبونەوە

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 149,500 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 153,500 دینارەنرخی 100 پاوەن 177,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,600,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار

دۆلار بەرزبووەوە، نەوتیش زیاتر دابەزی

نرخی دراوەکان لە بازاڕەکانی ھەرێم نرخی 100 دۆلار 149,400 دینارەنرخی 100 یۆرۆ 155,000 دینارەنرخی 100 پاوەن 178,000 دینارەنرخی 100 دۆلار 1820 لیرەی توركیەنرخی 100 دۆلار 3,598,000 تمەنە نرخی زێڕ لە بازارەكانی هەرێم مسقاڵێک زێڕی عەیار